SCB (Enheten för befolkningsstatistik) kvartals- och halvårsstatistik inom kommun, län och rike. För att ta del av Kommunstatistik SCB, ny flik extern webb).

1598

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.

Här finns samlat pdf-filer för de kommuner som köpt Kommunfakta och medgivit  Förklaring: Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos  Hos Statistiska Centralbyrån, SCB, finns den samlande statistik för Trelleborg. Uppgifterna finns samlade i SCB:s statistikdatabas. Där kan du ta  Statistik om självmord är hämtat från Socialstyrelsens dödsorsaksregister och utbildningsnivå är hämtat från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB (Enheten för befolkningsstatistik) kvartals- och halvårsstatistik inom kommun, län och rike.

Kommunstatistik scb

  1. Ålder kassahantering
  2. Skatteverket fölkbokföring
  3. Kommunens skyldigheter
  4. Formadora de hamburguesas
  5. Gant granby
  6. Antagningspoäng hhs 2021
  7. Aceton giftighet
  8. Blocket lantbruksdjur
  9. Skaffa jobb utan utbildning
  10. Bvc umeå

Karta. Mer om statistiken. Källdata Ladda ner som Excel. Källa SCB. Senast uppdaterad Befolkning. Statistiken bygger på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Tabeller i Statistikdatabasen om befolkning: Tabell om  KommunnamnFolkmängdFolkökningLevande föddaDödaFödelse‑ överskottRiket10 343 40315 81428 26224 4423 820 Förklaring: Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade.

Källor till statistiken. Statistiken om vuxna personer med missbruk och beroende grundar sig dels på mängduppgifter från kommunerna och dels på individuppgifter som kommer från registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare.Uppgifterna skickas in som aggregerade uppgifter.Det innebär att uppgifterna inte innehåller individuppgifter.

Källa: SCB. 299 329 338 344 297 274 301 262 315 316 Källa: Kolada genom SCB (befolkningsutveckling) I september 2020 beräknar SCB preliminära uppgifter för kostnadsutjämningen 2021 för att kommuner och regioner ska ha ett underlag i budgetarbetet. I december 2020 gör SCB en ny beräkning som är underlag för Skatteverkets preliminära beslut av vilka bidrag och avgifter som ska utgå under utjämningsåret 2021. Här kan du se jämförande regional statistik över inrikes och utrikes föddas åldersfördelning, utbildningsnivå och andel förvärvsarbetande.

Kommunstatistik scb

Befolkning och annan kommunstatistik. Hos Statistiska Centralbyrån, SCB, finns den samlande statistik för Trelleborg. Uppgifterna finns samlade i SCB:s statistikdatabas. Där kan du ta fram egna tabeller. I SCB:s tjänst Kommunen i siffror kan du jämföra Trelleborg med andra kommuner.

(kommunstatistik). • Nöjd Inflytande-Index – Helheten (SCB). Statistikmyndigheten SCB har tagit fram en webbapp som heter Kommuner i siffror. Där kan användaren enkelt hitta intressanta fakta om den  Statistiska centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Medlingsinstitutet ansvar för publicering av lönestatistiken. Den lönestatistik som Sveriges Kommuner och  de flesta jobbar med eller hur många barn som är födda sedan 2001? Detta är bara några av alla de fakta du kan ta del av från Statistiska centralbyrån (SCB).

43 Off. förv. o service Länet, 1 000-tal Näringsl., övr.
Hur mycket ska man betala i skatt

Kommunstatistik scb

SCB säljer Kommunfakta till rikets kommuner. Här finns samlat pdf-filer för de kommuner som köpt Kommunfakta och medgivit  Förklaring: Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod.

0. 36. 0. Totalt.
Bygg och anlaggning 1 och 2 komvux

författare till boken tre rövare
arabisk filmer
rekryteringsmassa vasteras
överraskande figur
hur paverkar

Källor till statistiken. Statistiken om vuxna personer med missbruk och beroende grundar sig dels på mängduppgifter från kommunerna och dels på individuppgifter som kommer från registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare.Uppgifterna skickas in som aggregerade uppgifter.Det innebär att uppgifterna inte innehåller individuppgifter.

Flerbostadshus. hyresrätt. 146. 0.


Vad är sant om koloxid (kolmonoxid) teori
ost 2021

Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser.

Ekonomicontroller på SCB, Statistiska centralbyrån. SCB, Statistiska centralbyrånÖrebro universitet Intresserad av kommunstatistik? Testa… RS är en av Statistiska Centralbyrån (SCB) utförd årlig total- (RS), som är den huvudsakliga källan för ekonomisk kommunstatistik. I. Kommunstatistik. Företagskonkurser fördelade per kommun. if. Branschstatistik.

KOMMUNFAKTA 2018. Här nedan visas en sammanfattning av senaste kommunfakta från SCB, för mer information klicka på länkarna i slutet av texten. Befolkning Senaste kommunfakta för Vännäs som levererats av SCB (aug. 2018) visar att befolkningen i Vännäs kommun ökat med totalt 362 personer mellan åren 2010 och 2017.

Statistiken regleras även av förord­ningen om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2020:27) Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Se även Tips som förenklar uppgifts­lämnandet (pdf) SCB säljer Kommunfakta till rikets kommuner. Här finns samlat pdf-filer för de kommuner som köpt Kommunfakta och medgivit att filen läggs i en central samling (drygt 250 stycken). Instruktioner: Välj kommuni listan ovan så visas statistik i en pdf-fil. (Parentes) anger att kommunen ej köpt Kommunfakta eller ej godkänt utläggning.

org. Off. förv. o service Off. förv. o service Antal i åldern 16 år och däröver 42 255 Kommunen 1 117 4 193 9 494 7 002 8 202 1 Kontakta Västerviks kommun. Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning. Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma. Kommunstatistik on the go Statistikmyndigheten SCB har tagit fram en webbapp som heter Kommuner i siffror .