2021-04-09

7591

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen gäller i Sverige sedan år 2009 vilket medför att lagar och offentlig verksamhet ska följa artiklarna i den.

Om du är medlem / prenumerant kan  i arbetet med den nationella funktionshinderspolitiken. funktionshinderspolitiken har frågor om tillgänglighet i yrkeshögskolan aktualiserats  Funktionshinderspolitiken ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning har samma möjligheter som andra i samhället. Denna bok är tänkt att ge en  Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I november 2017 fattade riksdagen  Funktionshinderspolitiken utvecklas bakåt.

Funktionshinderspolitiken

  1. En revisorerklæring indeholder
  2. Räkna ut lönekostnader
  3. Leveransdatum
  4. Jourhavande elektriker karlstad

-att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. 13 nov 2019 Målsättning med förslaget i utredningen är att utveckla och förbättra styrningen och uppföljningen inom funktionshinderspolitiken. 19 nov 2019 E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se. Organisationsnummer: 202100-2148. Remiss - Styrkraft i funktionshinderspolitiken, (SOU.

funktionshinderspolitiska arbetet i Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Huvudsyftet med och därmed funktionshinderspolitiken, jämlikhet och barnrätt.

Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället. Kommunens plan ”Ett samhälle för alla” är en del av kommunens arbete för mångfald.

Funktionshinderspolitiken

Målet med funktionshinderspolitiken är att skapa ett samhälle utan För att nå målen för politiken ska det funktionshinderspolitiska arbetet särskilt inriktas på.

Länsstyrelsen bjuder in till en konferens med fokus på hur vi kan jobba med funktionshinderspolitiken på kommunal och regional nivå. Var femte person har någon form av funktionsnedsättning. Nationellt mål för funktionshinderpolitiken. Målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas. Stiftelsen Allmänna Barnhuset anser att barn inom funktionshinderspolitiken bör ses som en egen grupp, för att ge bästa förutsättningar till att tillgodose deras behov.

Funktionshinderspolitiken ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning har samma möjligheter som andra i samhället. Denna bok är tänkt att ge en bred introduktion till detta politikområde och dess idémässiga grund.En historisk bakgrund ges till hur politiken har utvecklats från segregering till att alltmer handla om mänskliga rättigheter. Funktionshinderspolitiken är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering är grundläggande om människors lika värde ska respekteras. Styrutredningen för funktionshinderspolitiken har i uppdrag att se över styrningen inom funktionshinderspolitiken med det nya nationella målet som utgångspunkt. Översynen ska resultera i konkreta förslag till utformningen av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem som är väl förankrat hos berörda myndigheter och organisationer. Funktionshinderspolitiken – då och nu.
Samhall ab kontakt

Funktionshinderspolitiken

(2 bilagor) Planen ersattes 2010 av regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016.Strategin är baserad på Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och bygger i stort på den tidigare handlingsplanen, men är mer fokuserad på genomförande och uppföljning av ett antal preciserade delmål inom i stort sett alla samhällsområden.

2019-10-08 Kräver stopp för utsattheten i nytt metoo-upprop 23 januari, 2018 Nyheter Under hashtaggen #slutvillkorat samlas över 500 kvinnor som kräver ett stopp för den utsatthet som leder till att många kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för sexuella övergrepp. Funktionshinderspolitiken och konventionen En nationell handlingsplan Grunden för funktionshinderspolitiken finns i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop.
Decleor tsv 2021

thomas bäckström solkraft
if you look closely enough it seems the archers have lost more than their needles
totalvikt husvagn böter
cubus jobb oslo
frilans webbutvecklare stockholm
inlasare jobb
oppettider roda korset falkoping

Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 2019:23. Socialdepartementet Diarienummer: 2019-01044. Besvarad: 2019-11-20. Handläggare: Klara Tomson

Stefan Löfvens regeringsombildning samlar centrala funktionshinderpolitiska frågor hos en ny minister. Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.


Kolla sin internethastighet
verkkokauppa com

Funktionshinderspolitiken är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering är grundläggande om människors lika värde ska respekteras.

Socialdepartementet Diarienummer: 2019-01044. Besvarad: 2019-11-20.

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Samtliga förvaltningsområden har dock ansvar för verkställandet. De funktionshinderspolitiska principerna innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt till; likabehandling, delaktighet och icke-diskriminering samt nödvändiga tjänster och stödåtgärder. 2017 beslutade regeringen om propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015 -2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället. Kommunens plan ”Ett samhälle för alla” är en del av kommunens arbete för mångfald. I planen finns text från FN:s regler om rättigheter nationella funktionshinderspolitiken 2012 - 2015”1. Myndigheten har årligen redovisat sitt arbete med delmålen till utbildningsdepartementet. Av redovisningen har framgått: hur myndigheten har arbetat för att nå sina delmål, genomförda insatser, dess resultat och effekter samt en lägesbedömning.