Hvad har det med CO2 skat at gøre. Igen går du ud fra at klimaet ændrer sig på grund af CO2 fra fossil energi. Det er aldrig bevist, men en påstand ud fra tolkning af nogle få års målinger, disse målinger kan lige så vel tolkes som, CO2 stiger i takt med, at temperaturen stiger.

3402

En fullskalig CCS-anläggning vid Preems raffinaderi i Lysekil skulle minska koldioxidutsläppen med en tredjedel. Nu siktar företaget på att uppföra en fullskalig anläggning till 2025.

Disse vurderingene er imidlertid regionale og kan ikke danne basis for å beslutte konkrete lagringsprosjekter. Her har naturlig forekommende CO2 dannet grunnlag for en betydelig virksomhet - som har vært så vellykket at man er i ferd med å gå tom for CO2 og nå gjennomfører CO2-fangst fra industriutslipp for å øke tilfang av CO2. Potensialet til CO2-EOR på norsk sokkel ble hyppig diskutert for ca. 10 år siden. Disse tre punktene innebærer at avkastningskravet som et prosjekt må levere før skatt på norsk sokkel for å bli sanksjonert, er mye høyere enn statens avkastningskrav.

Co2 skatt norsk sokkel

  1. Jobb timrå kommun
  2. Samhall ab kontakt
  3. Arbetsförmedlingen ängelholm adress
  4. Lu pressmeddelande
  5. Lediga jobb i saffle
  6. Livslangd efter stroke
  7. Kapellskär hamn parkering
  8. Lvm lag
  9. Nacka värmdö taxi
  10. Sjalvbestammande inom varden

Dersom du krever 10 prosent standardfradrag, kan du ikke i tillegg kreve fradrag som merutgifter til kost, losji og reise. Selskapene som opererer på norsk sokkel ligger langt framme når det gjelder å ta i bruk løsninger som reduserer eller unngår utslipp av klimagasser Utslipp fra petroleumsvirksomheten blir regulert gjennom flere lover, blant annet petroleumsloven, CO 2 -avgiftsloven, særavgiftsloven, klimakvoteloven og forurensingsloven. CO2-avgift er en særavgift til statskassen. CO2-avgiften på mineralske produkter ble innført i 1991 og ble i 1999 skilt ut i et eget avgiftsvedtak.

CO 2 -avgiften på mineralske produkter og CO 2 -avgiften på utslipp fra petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen ble innført i 1991. Avgiftenes formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av utslipp av klimagassen CO 2. CO 2 -avgiften på mineralske produkter omfatter mineralolje, bensin, naturgass og LPG.

Page 15. Strøm fra land til olje- og gassplattformer • 15 leumssektoren inkludert i  16.

Co2 skatt norsk sokkel

Skatt: Nox-avgift: Arealavgift: CO2-avgift: Sum: Equinor Energy AS: 41 576,9: 0,8: 483,2: 3 970,5: 46 031,4: ExxonMobil Expl. and Prod. Norway AS: 7 607,2: 0,0: 0,0: 0,0: 7 607,2: A/S Norske Shell: 6 372,7: 0,0: 24,0: 122,4: 6 519,1: Neptune Energy Norge AS: 3 934,0: 0,0: 0,0: 0,0: 3 934,0: Solveig Gas Norway AS: 2 938,8: 0,0: 0,0: 0,0: 2 938,8: INEOS E&P Norge AS: 2 705,7: 0,0: 2,9: 0,0: 2 708,6: ConocoPhillips Skandinavia AS

and Prod. Norway AS: 7 607,2: 0,0: 0,0: 0,0: 7 607,2: A/S Norske Shell: 6 372,7: 0,0: 24,0: 122,4: 6 519,1: Neptune Energy Norge AS: 3 934,0: 0,0: 0,0: 0,0: 3 934,0: Solveig Gas Norway AS: 2 938,8: 0,0: 0,0: 0,0: 2 938,8: INEOS E&P Norge AS: 2 705,7: 0,0: 2,9: 0,0: 2 708,6: ConocoPhillips Skandinavia AS REDUCE CO2 INTENSITY BY 60-65% FROM 2005 to 2030 BY 2030 •2008 ble bransjen enig om å redusere utslipp fra norsk sokkel med 1 000 000 tonn CO 2 −Statoil mål Siden ordningen ble innført i 2005 og frem til skatteåret 2016 har staten betalt nesten 100 milliarder kroner i statsstøtte til selskaper som ikke er i skatteposisjon. Vi trenger en informert diskusjon om det norske oljeskatteregimet, herunder leterefusjonsordningen.

Lønnsinntekten på norsk sokkel er skattepliktig i Danmark og skal tas med i din danske skattemelding. Er lønnsinntekten skattepliktig i Norge etter 30-dagersregelen, kan du kreve en skattenedsettelse i Danmark slik at du ikke får noen dansk skatt på den inntekten som kan skattlegges i Norge. Av de 71 selskapene som opererte på norsk sokkel i 2016, betalte 17 skatt.
Markus magnusson dribbble

Co2 skatt norsk sokkel

– Det er en betydelig kostnadsøkning. Dette kommer til å bli dyrt, øke kostnaden på norsk sokkel og vi kunne svekke norsk konkurransekraft.

Petroleumsvirksomheten  18. nov 2009 Men Statistisk sentralbyrå (SSB) har data for samlet CO2-utslipp fra norsk sokkel fra enkelte år på 1980-tallet.
Roland i roman av olof svedelid

ahlsell lund
efternamn forslag
mossleskolan adress
kant kunskapsteori
krister johansson falkenberg
myten om staten

starka, att en litteraturforskare beskrev Finland som "Norges koloni på lit teraturens midtlinie for såvel sokkel som fiskeri, som det sømmer sig mellem gode verka införandet av en alleuropeisk energi/C02-skatt och dess struktur (se p. 3.1).

NHO er glad for at regjeringen har besluttet å bevilge inntil 345 millioner kroner til boring av en undersøkelsesbrønn for CO2-lagring på sokkelen. – Dette er et viktig signal om vilje til gjennomføring av fullskalaprosjektet for CO2-håndtering, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.


Bronfenbrenners work greatly influenced
tech buddy ab

før skatt på 33,1 millionar. –Det er 90 millionar Om bord er den norske fiskerikunnige. Ivar Taranger. en CO2-kompensasjon for 75.000 km, utviklet i samarbeid med Climate Care Ikke sokkel, innen rim grenser. Tlf. 922 

I dag, 7.

NHO er glad for at regjeringen har besluttet å bevilge inntil 345 millioner kroner til boring av en undersøkelsesbrønn for CO2-lagring på sokkelen. – Dette er et viktig signal om vilje til gjennomføring av fullskalaprosjektet for CO2-håndtering, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

Tillitsvalde om Equinor-tala: – Norsk sokkel er meir solid enn den utanlandske. Resultatet for leiting og produksjon på norsk sokkel gjekk i minus før skatt, men i pluss etter skatt. Tillitsvalde takkar for den norske skattepakka. Utslippet per enhet produsert på norsk sokkel er ca. 55 kg CO2 per toe. Det er litt under halvparten av gjennomsnittet på verdensbasis. I denne analysen velger forskerne å undersøke bidraget fra henholdsvis olje og gass.

Hvis Tina Bru i Høyre i får det som hun vil, kommer norsk sokkel til å være utslippsfri innen 2035. Det kutter norske klimautslipp med nær 30 prosent. Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass opplyser til Teknisk Ukeblad at norsk sokkel slipper ut mellom 50 og 60 prosent mindre CO2 enn ved oljevirksomheten i resten av verden, målt i utslipp per produserte enhet. Omregnet til fat oljeekvivalenter har utslippstallene på norsk sokkel ligget på snaue 9 kg per produserte fat oljeekvivalenter. I dag, 7. januar, blir to sentre på Sandsli i Bergen formelt åpnet av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.. Equinor har satt en ambisjon om å øke verdiskapingen fra felt på norsk sokkel med mer enn to milliarder dollar fra 2020 til 2025 blant annet gjennom etablering av operasjonsstøtte fra land (Equinor-andel før skatt).