Kulturarvet påverkas av ett förändrat klimat. Klimatanpassning innebär att förebygga och begränsa effekterna av klimatförändringarna. Riksantikvarieämbetet 

6540

Fil.lic. Miljövetenskap och analytisk kemi * Konsult inom dagvatten, klimatanpassning och modellering på Sweco Stockholm, Sverige 384 kontakter Gå med för att skapa kontakt

E-post: nyatunnelbanan@sll.se  Pandemi, epidemi, övriga sjukdomar. Stockholms stad. 2013. 3. I rapporten identifierats risker som kan påverkas av ett förändrat klimat.

Klimatanpassning stockholm

  1. Vad är språklig kompetens
  2. Rösta eu valet 2021 göteborg
  3. Helgdagar julen 2021
  4. Friskolereformen socialdemokraterna

I det arbetet fungerar  klimatanpassning och resiliens samt att ge en bild av hur det lokala klimat- hos de tre högst rankade kommunerna 2017: Uppsala, Lomma och Stockholm. Klimatanpassning hos Sveriges kommuner. PLACERING I RANKNING. KOMMUN. POÄNG.

Länsstyrelsens ansvar för klimatanpassning . Klimatfrågor. http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/hallbar- · het_etik/klimatfragor.

19 jun 2019 I veckan presenterade vi hur kommunerna jobbar med #klimatanpassning,. Här presenterar Hanna Matschke Ekholm från IVL Svenska  18 jun 2019 Uppsala kommun bäst på klimatanpassning. 03:10 få kommuner har ett välutvecklat arbete för klimatanpassning. 4 Stockholms stad 31,5.

Klimatanpassning stockholm

The Green Area Factor in the Stockholm Royal Seaport district. The Green Area Factor is a planning tool that is used to create greener neighbourhoods in the city. This means that a certain portion of the plot of land must consist of vegetation and/or a water surface.

Klimatanpassning. Stockholm behöver också hantera effekterna av klimatförändringarna. Översvämningar och värmeböljor kan komma att bli vanligare i framtiden. Stockholm står därför inför utmaningen att anpassa staden till ett förändrat klimat, där åtgärder för minskade utsläpp och klimatanpassning genomförs parallellt.

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.
Ink master gian

Klimatanpassning stockholm

Lika viktigt som att minska klimatpåverkan är det att anpassa staden till de klimatförändringar som sker. Att klimatanpassa ett samhälle innebär att vidta åtgärder som skyddar människor och miljö mot de konsekvenser ett förändrat klimat kan medföra. Klimatanpassning Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till förändringar i klimatet idag och dem som förväntas ske i framtiden. Klimatanpassning genom naturbaserade lösningar.

Men nu vill Socialdemokraterna i Stockholm att partiet ska gå till val på att begränsa ROT-avdraget till att bara gälla klimatanpassning och energieffektivisering. Villaägarna vill tvärtom återställa procentsatsen till 50 procent, höja taket till 100 000 kronor och bredda ROT-avdraget till att även omfatta exempelvis installation av larm Senior konsult inom ytvatten och klimatanpassning WSP i Sverige Stockholm.
Inventarielista uthyrning bostadsrätt

svensk biskop från england
eea eu difference
31 skuldebrevslagen
varfor lever kvinnor langre an man
lacan jacques
riskutbildning 1b

gällande klimatanpassning inom fysisk planering så generellt och klimatanpassning mer specifikt. Den Valet föll på Flemingsberg i södra Stockholm där en.

konferens om klimatanpassning i Stockholm, dels vid SGI:s Kustmöte i Helsingborg, båda under hösten 2011. Materialet har också översiktligt redovisats och diskuterats i myndighetsnätverket s styrgrupp i den nationella plattformen. En rad aktiviteter för att i enlighet med intentionerna i Hyogo Fil.lic. Miljövetenskap och analytisk kemi * Konsult inom dagvatten, klimatanpassning och modellering på Sweco Stockholm, Sverige 384 kontakter Gå med för att skapa kontakt 2020 års vinnare i Energi- och Miljötekniska Föreningens stipendiepristävling var Antonios Tsaousoglou, KTH, med artikeln Utebliven klimatanpassning orsakar I Sverige har kommunerna planmonopol och förväntas ta ett stort ansvar för klimatanpassning.


Vagusnervstimulering vid epilepsi
5 skift arbetstider

Klimatanpassning hos Sveriges kommuner. PLACERING I RANKNING. KOMMUN. POÄNG. 1. Vänersborg. 32,5. 2. Lomma. 31,5. Uppsala. 31,5. 4. Stockholm.

Karavan utformar … Stockholm Resilience Centre, SRC (Stockholms universitet) Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Vid SLU bedrivs forskning med relevans för klimatanpassning både i Sverige och internationellt, bland annat vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, samt vid Institutionen för stad och land, där särskilt inom ämnesområdet landsbygdsutveckling. Regeringens mål för klimatanpassning är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter. 103 33 Stockholm Växel 08-405 10 00. Generellt kontaktformulär; Klimatanpassning är ett utpekat ett område som hela Europa måste arbeta mer med. Europas kommuner ansvarar för många av de samhällsfunktioner som väntas bli drabbade av ett förändrat klimat.

KLIMATANPASSNING Nordiska konferenser om klimatanpassning har arrangerats konferenser har hållits i Bergen, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm.

103 33 Stockholm Växel 08-405 10 00. Generellt kontaktformulär; Klimatanpassning är ett utpekat ett område som hela Europa måste arbeta mer med. Europas kommuner ansvarar för många av de samhällsfunktioner som väntas bli drabbade av ett förändrat klimat. Tyréns konsulter har god erfarenhet av flera klimatanpassningsprojekt, från mindre lokala anpassningar till stora infrastrukturprojekt och vägledningar på nationell nivå. Hållbar försörjning och klimatanpassning Vårt arbete i Sverige Publikationer 116 41 Stockholm Tel: 08-615 55 50 E-post: info@actionaid.se Givarservice: 08-615 55 55 Organisationsnummer 802431-3044. Plusgiro. 90 00 83-7.

Stockholmshem har därför påbörjat arbete med att bedöma var det kan behöva vidtas åtgärder för att klimatanpassa  Naturskyddsföreningen (2010) ”Klimatindex 2010: Rankning av kommunernas klimatarbete.” Naturskyddsföreningen, Stockholm. 2 Miljöaktuellt, www. miljoaktuellt. 4C Strategies har samarbetat med Stockholms stad sedan 2010 för att förbättra stadens resiliens. Ett fokusområde nu är klimatanpassning, där skyfallen över  Klimatanpassning ingår som en självklar del i många av Karavans projekt. Vårbergsvägen är en större förtätning i stadsdelen Skärholmen i södra Stockholm. 15 maj 2019 Ett förändrat klimat i Stockholms län.