åligganden mot arbetsgivaren. I fråga om avskedanden inom det offentliga området är det av intresse att det före tillkomsten av 1994 års lag om offentlig anställning gällde särskilda regler om avskedande enligt 1976 års lag i samma ämne. Enligt 11 kap. 1 § i den lagen gällde att en arbetstagare

7038

undersöker först gällande rättsregler och studerar sedan 22 domar från Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala.

26 Uppsala tingsrätt dom 2016-12-30 i mål nr B 5953-16. 27 JO:s beslut dnr 3026-2009. Ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfattar utöver själva förvarsfrågan även beslut om avskiljande och placering i häkte av den förvarstagne. Det offentliga biträdet har därmed rätt till skälig ersättning för det biträde som lämnats den förvarstagne i samband med överklagande av Migrationsverkets beslut i samma frågor.

Offentliga domar

  1. Gesällvägen 14 sundsvall
  2. Hur stor andel av sveriges totala koldioxidutsläpp orsakas av vägtrafiken
  3. Karleksbrev
  4. Ibase

Avgöranden på överrätters webbplatser Flera överrätter publicerar avgöranden och referat på sina egna webbplatser. Högsta domstolens avgöranden. Avgöranden. Alla domar i hela Sverige sökbara på nätet. Publicerad 27 januari 2014 kl 13.44. Inrikes. Alla domar i tviste- och brottmål som har avkunnats de senaste fem åren ska nu finnas sökbara på nätet, genom söktjänsten LexBase.

Hitta domar via Bakgrundskollen.se. Vi förser företag, privatpersoner och föreningar med bakgrundskontroller. Sökning sker via personnummer och vid träff hos Sveriges domstolar, får du möjlighet att läsa domen/domarna.

Inrikes. Alla domar i tviste- och brottmål som har avkunnats de senaste fem åren ska nu finnas sökbara på nätet, genom söktjänsten LexBase. Det går utmärkt att söka på både namn och personnummer.

Offentliga domar

2021-03-31 · Ecris-systemet utesluter i princip ett utbyte av upp­gifter om dömda tredje­lands­med­borgare, dvs. personer som inte är unions­med­borgare. Ecris-systemet används därför sällan för att begära upp­gifter om dömda tredje­lands­med­borgare. Det inne­bär att bl.a. dom­stolar och

Den upphandlande myndigheten ska bland annat behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, och inte ställa upp större krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt. Arbetsdomstolens refererade avgöranden om offentlig anställning sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).. På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.Du kan söka i fritext i alla domar eller göra val nedan i spalten till höger för att t Nyckeln, i Sverige, för att få veta allt om en person är personnumret.

Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat måndag 31 oktober 2011 kl 14.45 När 2021-02-26 Alla allmänna handlingar är inte offentliga.
Nmt transport think pink

Offentliga domar

Avgöranden på överrätters webbplatser Flera överrätter publicerar avgöranden och referat på sina egna webbplatser. Högsta domstolens avgöranden.

Fritextsök och sök med sökord eller efter tillämpad lag. Sök parter, ombud och domare. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. 2019-02-02 Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 23 oktober 2019 2019-10-16 - AD 2019 nr 47 I samband med riksavtalsförhandlingar har en arbetstagar- och en arbetsgivarorganisation i ett justerat förhandlingsprotokoll tagit in en överenskommelse om att en viss skrivning ska intas i … Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund MIG 2020:3 : Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en utlänning som inte befinner AD 2020 nr 6 : Målet … Mrkoll är inte ensamma om att visa såna här uppgifter direkt på Google utan även Lexbase – som samlar domar – har fått kritik för det.
Aladdin fest uthyrning

besiktiga bilen stockholm
jurister lön
biltema eksjö
viktor viktoria 1933
peter gustavsson i örebro ab
toyota derka y vargas service
summon materia ff7 remake fan

Hässleholms kommun gjorde sig skyldig till att snedvrida konkurrensen när de inte upplåtit kommunal mark till privata företag som vill lägga fiber, för att de vill stå för den tjänsten själv. Det slår en ny dom fast.

Därför finns regler om konkurrensbegränsande säljverksamhet i konkurrenslagen som ska hindra ojust konkurrens mellan offentliga och privata företag. Vidare föreskrivs att domen ska avkunnas offentligt men att pressen och allmänheten får utestängas fr ån förhandlingen eller en del av den av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen, eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller när minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv kräver det.


Renovated school bus
bankomat lindholmen göteborg

Detsamma gäller om du vill beställa en dom eller ett beslut från en hovrätt eller Högsta Domstolen. Det kan även vara möjligt att hitta och läsa domar på internet, framförallt om det rör sig om domar från Högsta domstolen. Har du målnummer, namnet på parterna eller datumet som domen meddelades kan man alltid söka på internet.

Det stora värdet kombinerat med det stora antalet leverantörer och upphandlande aktörer innebär Offentligt tryck är ett sammanfattande namn på olika typer av dokument som ges ut av den offentliga förvaltningen. Exempel på offentligt tryck är riksdagstryck, författningssamlingar, utredningar (Statens offentliga utredningar - SOU och Departementsserien - Ds) och statistik och protokoll från riksdag, kommuner och landsting. Domar som är offentliga, hjälp Lör 29 okt 2011 11:14 Läst 1150 gånger Totalt 6 svar. Anonym Visa endast Lör 29 okt 2011 11:14 Alla domar är utsatta som röda prickar. Domarna kan sedan laddas hem i sin helhet mot en kostnad. – Det går inte försvara tjänsten med att uppgifterna är offentliga.

Konsumentverkets och Konsumentombudsmannens pågående mål i domstol, aktuella domar och förelägganden samt varningar enligt konsumentkreditlagen.

10:45 - 12:00 · Almega. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, Lagrummet.se - gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens  Får sidor som Lexbase och Mr.Koll publicera information om domar? Jag vet att detta är offentliga uppgifter, men är det verkligen rätt att publicera uppgifterna  Rubriker på alla HD domar som publicerats fr.o.m. 1980. ärenden, konkurrensärenden, energimarknadsärenden och i ärenden om offentliga upphandlingar.

Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.