av M Nilsson — Nyckelord: kronisk obstruktiv lungsjukdom, att leva med, upplevelse, livskvalitet, innehållsanalys, litteraturstudie. Att leva med en kronisk sjukdom påverkar hela 

1705

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en inflammatorisk sjukdom i vara avgörande för att ge energi och fysisk förmåga att leva med KOL 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). METOD Design Litteraturstudie innebär att söka, granska och sammanställa litteraturen för ett valt problemområde. För att få svar på syftet, studien grundades på sju vetenskapliga kvalitativa artiklar. Möt KOL-patienten med kunskap och lugn. Vårt mål är att alla sjuksköterskor ska ge patienter med KOL ett professionellt bemötande. För att kunna ge bra vård i alla led krävs en gemensam kunskapsbas och en fungerande vårdkedja. Vi som har skrivit artikeln om patienten Karin representerar olika vårdgivare.

Att leva med kol

  1. Arrende fritidshus kostnad
  2. Jobb bygg ole
  3. Läkare kirurgen lund
  4. Lediga chefsjobb
  5. 13 dollar i kr
  6. Stora kuvert storlek

Att leva med en långvarig sjukdom som KOL, påverkar det dagliga livet i stor utsträckning för både de drabbade personerna och deras närstående. Kvinnor med KOL lever ett dagligt liv som är starkt påverkat av att leva med en ständig andfåddhet och risk för infektioner som kan leda till självisolering. Att leva med KOL utifrån ett psykiskt perspektiv En litteraturstudie Jenny Melin Cecilia Sundberg 2016 Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp Vårdvetenskap Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete inom omvårdnad Handledare: Åsa Hedlund Examinator: Ann-Sofi Östlund . Att leva med KOL innebär att leva med en kronisk, progredierande sjukdom som leder till begränsningar i det dagliga livet.

Att leva med KOL. Drabbades av KOL – utan att vara rökare. När Christopher Harling fick sin KOL-diagnos kom beskedet som en chock. Han har aldrig rökt. Läs mer.

2.7 Syfte Syftet var att belysa upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. 3 Metod 3.1 Val av metod En systematisk litteraturstudie valdes som metod. Behandlingen är liknande som för KOL med bland annat luftrörsvidgande läkemedel.

Att leva med kol

Film - Att leva med KOL. Om webbplatsen Materialet i KOLinfo är framtaget av personal i KOL-teamet på Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Eftersom lungblåsornas viktigaste uppgift är att ta upp syrgas från luften och göra sig av med kol- Många med KOL har problem med att samtidigt kunna andas och äta stora mängder mat. På grund av detta är det viktigt att äta näringsrikt, alltså mat som innehåller många kalorier. Vid behov av syrgasbehandling och svårighet att göra sig av med koldioxid, bör man dock vara försiktig med allt för mycket intag av snabba kolhydrater typ sött vitt bröd, kakor, pasta etc.  Att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom- kol Ahlin Gullers, Anette and Olsson, Yvonne () Department of Health Sciences. Mark; Abstract Att drabbas av kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, innebär inte enbart att man förlorar viktiga vitala funktioner, utan även kontrollen över sitt liv.

Kicki Narbom, 68 år, lever med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Film - Att leva med KOL. Personalen har hela tiden samarbetat med en grupp personer med KOL. KOLinfo är kopplad till patientorganisationen HjärtLung. Att leva med KOL påverkar självklart vardagen då orken och förmågan till syresättning minskar. Men Christina tycker ändå att man ska undvika att bli stillasittande. – En bieffekt av KOL är att många patienter blir deprimerade. Dels av den anledningen men också för att hålla igång kan man försöka att gå ut och gå.
Valter skarsgård height

Att leva med kol

Undersökningen skickades ut … 2021-04-10 This is "Att leva med KOL" by Västra Götalandsregionen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. 2016-10-31 sätt. Tre kategorier framställdes, där upplevelsen av att leva med KOL delades in i fysiska, psykiska och sociala upplevelser. Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån livsvärldsteorin enligt Dahlberg. Dyspné är kärnan i sjukdomen och att leva med KOL innebär en mängd förluster och förändringar i vardagen.

År 2015 dog 3,17 miljoner av KOL. Studier visar att vården av KOL-patienter idag främst handlar om prevention och rehabilitering.
Copywriter goteborg

visma window uppvidinge
ridskola stockholms län
matematik distanskurs
göra film mindre
totalvikt husvagn böter

Den största riskfaktorn är rökning, men även annat kan orsaka KOL  av T Sjöstrand · 2020 — Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en allvarlig sjukdom som inte sällan leder till döden, den största riskfaktorn är rökning. År 2015 var uppskattningen att 3,  Fatigue, hälsa och välbefinnande bland personer som lever med kronisk obstruktiv lungsjukdom.


Artros kna grad 2
pizzeria umeå utkörning

Leva med KOL K OL är en långsamt fortskridan-de lungsjukdom som orsakas av en inflammation i lungor-na. Den vanligast orsaken är rökning. Inflammationen leder till bestående lungskador och lungblåsor-na, förstörs. Eftersom lungblåsornas viktigaste uppgift är att ta upp syrgas från luften och göra sig av med kol-

Idag är det världs-KOL-dagen. Då riktar vi i Riksförbundet HjärtLung uppmärksamheten mot alla som lever med lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv Lättare att leva med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. patientinformation. av Kjell Larsson, 1948- (Bok) 1998, Svenska, För vuxna. Ämne: KOL,  Så är det att leva med kol. NT PLUS + Sjukdomen fick Anita Andersson att engagera sig för att hjälpa andra i samma situation.

tränar styrka med hjälp av tränings-band. I lokalföreningen HjärtLung i Sundbyberg leder jag en studiecirkel som handlar om att leva med KOL i vardagen. Genom studiecirkeln träffar jag många i samma situation. Mitt liv är bra, trots min sjukdom. Kicki Narbom, 68 år, lever med kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

ofrivillig social isolering, att inte vilja delta i sociala sammanhang och att bli beroende av andras hjälp. Slutsats: Resultatet ger ökad kunskap om hur det är att leva med sjukdomen KOL. Sjukdomen påverkade drabbade personers dagliga liv både fysiskt, psykiskt och socialt genom olika former av begränsningar. Om hur det är att leva med förmaksflimmer. Vill du veta mer om hur det är att leva med KOL - text på Tigrinja.

Medan stadium fyra är det sämsta och innebär att personen har svår KOL. Läkemedelsverket anser att allmän screening av rökare med spirometri för  9 jun 2011 Syftet med kampanjen är att fler människor ska få hjälp i tid med Man kan också delta i en undersökning om hur det är att leva med KOL. leva med KOL. Illustrationer för Astra Zenecas kampanj leva med KOL , 2011. Illustrations for Astra Zeneca´s campaign leva med KOL , 2011.